city Amsterdam city Amsterdam

Expositie toont de vergeten verhalen van 40 jaar aids in Nederland

Reading now: 165
www.gaynews.nl

Veertig jaar geleden hoorde Nederland voor het eerst over aids. Om daarbij stil te staan is vandaag de tentoonstelling House of Hiv geopend in Amsterdam.

In deze expositie staan groeperingen centraal die destijds hard door hiv werden geraakt, maar weinig aandacht kregen. De aidsbestrijding bestaat 40 jaar, maar dat is geen reden voor een feestje.

Read more on gaynews.nl
The website meaws.com is an aggregator of news from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the news if you find it unreliable.

Related News

DMCA