Usa transgender President Usa

Eind aan verbod transgenders in het leger USA

www.gaynews.nl

President Biden heeft een eind gemaakt aan het verbod voor transgender personen om te dienen in het leger. Het verbod was ingesteld door Bidens voorganger Trump.

Het is een van de vele beslissingen van Trump die door Biden in de eerste dagen van zijn bewind zijn teruggedraaid. ennbsp; President Biden vindt dat genderidentiteit geen belemmering moet zijn voor militaire dienst, en dat de krac....

Read more on gaynews.nl
The website meaws.com is an aggregator of news from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the news if you find it unreliable.

Related News