all

Minister Weerwind: consulaire huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend

Reading now: 718
www.gaynews.nl

Huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die op een ambassade in het buitenland zijn gesloten, worden in Nederland erkend.

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming schrijft aan de Tweede Kamer dat de onduidelijkheid die hierover in de praktijk was ontstaan, moet worden weggenomen.

Read more on gaynews.nl
The website meaws.com is an aggregator of news from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the news if you find it unreliable.

Related News

DMCA