all

SCP: acceptatie van lhbti-gemeenschap stagneert in Nederland

Reading now: 347
www.gaynews.nl

Nederlanders zijn de afgelopen paar jaar niet positiever gaan denken over lhbti’ers. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van onderzoek naar opvattingen van Nederlanders over de lhbti-gemeenschap.

Over een periode van vijftien jaar zijn Nederlanders wel positiever gaan denken over homo- en biseksualiteit, maar de laatste jaren stagneert de acceptatie.

Read more on gaynews.nl
The website meaws.com is an aggregator of news from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the news if you find it unreliable.

Related News

DMCA